Polski Biznes

Wastrol Sp. z o.o.

61-371 Poznań ul. Romana Maya 1

tel.: 61 874-10-07,

fax: 874-10-06


rok założenia firmy: 1990

PLEN

NIP: 782-00-72-226

Znaki:
Wielkopolska Jakość

Ilość pracowników: brak danych

Wastrol Sp. z o.o.

Spółka nasza powstała w roku 1990. Wtedy nosiła nazwę ODPAD Przedsiębiorstwo Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Przemysłowych.
Spółkę założyło 13 największych zakładów z Poznania i okolic w celu budowy składowiska odpadów przemysłowych. Poszukiwania lokalizacji na składowisko trwały 7 lat bez efektu.

Od początku naszej działalności zajmowaliśmy się utylizacją odpadów przemysłowych wykorzystując możliwości technologiczne utylizacji współpracujących z nami firm.
Usługi świadczyliśmy dla naszych wspólników, jak i dla innych zakładów.
W 1992r. braliśmy udział w opracowaniu gospodarki odpadami dla m. Poznania, które wykonywała Japońska Agencja JCA.
W latach 1994-95 zostaliśmy zaangażowani do opracowania inwentaryzacji odpadów przemysłowych woj. poznańskiego.

Wskutek zachodzących przemian własnościowych w firmach wspólników w 1996r. spółka sprywatyzowała się i zmieniła nazwę na WASTROL. Zajęliśmy się wyszukiwaniem dla naszych zleceniodawców odpowiednich metod i sposobów zagospodarowania odpadów.

Oferujemy profesjonalne opracowania gospodarki odpadami dla wszystkich zgłaszających swoje potrzeby zakładów. Dysponujemy magazynem o powierzchni 500m2, specjalistycznymi pojemnikami
dla odpadów niebezpiecznych ASP 800 i ASP 1000.

Współpraca z wieloma firmami przetwarzającymi i unieszkodliwiającymi odpady pozwala nam na oferowanie niskich cen na różne rodzaje odpadów. Odbieramy odpady w naszym magazynie lub bezpośrednio od klienta wyspecjalizowanym transportem.

Mamy zawartych ok. 500 umów na odbiór odpadów.
Przez 7 lat obsługiwaliśmy firmę VOLKSWAGEN Poznań. Jesteśmy współzałożycielami Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami oraz jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.