Polski Biznes

Wastrol Sp. z o.o.

61-371 Poznań ul. Romana Maya 1

tel.: 61 874-10-07,

fax: 874-10-06


rok założenia firmy: 1990

PLEN

NIP: 782-00-72-226

Znaki:
Wielkopolska Jakość

Ilość pracowników: brak danychPRZYJMUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:
- zużyte filtry samochodowe
- zużyte czyściwa i odzież ochronna
- zanieczyszczone rozpuszczalniki
- zużyte chłodziwa
- odpady polakiernicze
- farby drukarskie
- odpady ropopochodne ( zużyte emulsje maszynowe, odpady z separatorów i czyszczenia zbiorników,ziemia zanieczyszczona ropopochodnymi )
- zużyte materiały filtracyjne i sorbenty
- odpady poneutralizacyjne, pogalwaniczne
- odpady z uzdatniania wody
- odpady zawierające azbest
- zużyte świetlówki, lampy wyładowcze i z solariów
- odpady z tworzyw sztucznych i gumy
- odpady wosków wody popłuczne i ługi macierzyste
- smołę pogazową
- zużyty węgiel aktywny
- zużyte ścierniwo
- odpady poszlifierskie
- materiały izolacyjne
- odpady papy nasycone i zużyte
- żywice jonowymienne
- odpady kitów, mas szpachlowych i klejów
- zużyte tonery wraz z kasetami
- pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
- odpady z odlewnictwa metali
- przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia, leki i kosmetyki
- opakowania wykonane z różnych materiałów ( potwierdzenie recyklingu)
- odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe
- szkło
- zużyte urządzenia elektroniczne /monitory, komputery itp./ żużyte akumulatory i baterie
- odpady zawierające rtęć
- odpady z pralni chemicznych
- zużyte oleje i smary ( potwierdzenie recyklingu)
- oraz inne odpady według posiadanych decyzji